HKZ – ISO 9001 gecertificeerd

FYSIOTHERAPIE DELDEN werd in 2019 voor de 10e keer HKZ 9001 gecertificeerd

HKZ Keurmerk

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementssysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteits- managementssysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgelegd door een onafhankelijke certificatie-instelling zoals KIWA.

Het Keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekend dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

De HKZ systematiek is bijzonder in de volgende opzichten

  • een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificering.
  • Een breed draagvlak: HKZ normen worden ontwikkeld door belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
  • Openbaarheid: De HKZ normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd
  • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht
  • Toesting voor het HKZ keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen

Voordelen van het HKZ Keurmerk

Gecertificeerde praktijken zijn blij met hun certificaat, zo is uit onderzoek gebleken. Maar misschien nog wel meer de weg die er naartoe geleid heeft. De organisatie is efficiënter gaan werken en is transparanter geworden. Medewerkers hebben meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ook beter hun aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Gecertificeerde organisatie lijken gemakkelijker personeel te kunnen aantrekken en te behouden. Het samen werken aan een kwaliteitssysteem, met als “kroon op het werk” het certificaat, maakt medewerkers kwaliteitsbewuster en zelfverzekerder.

In het HKZ certificeringstraject werden wij begeleid door:

Salm Consultancy; de audit werd uitgevoerd door KIWA