Samenwerkende Partners

Sportfit Waanders

De HKZ systematiek is bijzonder in de volgende opzichten

  • een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificering.
  • Een breed draagvlak: HKZ normen worden ontwikkeld door belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
  • Openbaarheid: De HKZ normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd
  • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht
  • Toesting voor het HKZ keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen